NGS24.pl

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach odbył się konkurs czytelniczy „Wiedźmin”. W konkursie wzięło udział 17 uczniów. Uczestnicy musieli wykazać się dobrą znajomością opowiadania „Wiedźmin” zawartego w tomie „Ostatnie życzenie” Andrzeja Sapkowskiego. Ostatnie zadanie konkursowe polegało na dopisaniu dalszej części opowiadania. Uczniowie świetnie sobie poradzili, w nagrodę otrzymali kubki związane z Wiedźminem, dyplomy i słodkie upominki. Gratulujemy!

W dobie nasilającej się presji politycznej na dekarbonizację globalnego systemu energetycznego Polskę zwykliśmy postrzegać jako węglowego raroga Europy, bo rzeczywiście - przynajmniej w grupie 28 członków Unii Europejskiej - nikt nie ma 80-procentowego udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. I nikt w tym gronie nie domaga się - inaczej niż Polska - uszanowania roli węgla na forum międzynarodowym.

Uczniowie klas medyczno-ratowniczych, uczący się w świętochłowickim I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego, mieli okazję zwiedzić bieruńskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Galen. W tym znanym w całej południowej Polsce Ośrodku do zdrowia wracało wielu uznanych sportowców.

Po sensacyjnym zwycięstwie w wyborach prezydent Daniel Beger rządzi w Świętochłowicach, ale nie ma za sobą większości w Radzie Miejskiej. Po nieoczekiwanej wolcie w Sejmiku Wojewódzkim, na Śląsku panuje Prawo i Sprawiedliwość. Niestety, w świętochłowickim samorządzie w tej kadencji nie ma PiS i siłą rzeczy raczej nie znajdziemy się na czele miast, do których popłyną państwowe i wojewódzkie dotacje. Jednym słowem, w lokalnej polityce zrobiło się ciekawie i nerwowo.

Rozmowa z Bartoszem Karczem, liderem stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic, największego klubu w Radzie Miejskie.

 

- Miał Pan być wiceprezydentem, ale trafił na drugą stronę barykady, jako lider największego i opozycyjnego ugrupowania w Radzie Miejskiej.

- Nawet w przenośni nie chciałbym używać słowa barykada jeśli mówimy o Świętochłowicach. To jest nasze miasto, a nie front. Zakładam, że wszystkie ugrupowania zasiadające w Radzie Miejskiej mają wspólny cel, jakim jest rozwój Świętochłowic i podnoszenie jakości życia mieszkańców. Nie chcemy budować barykad ale mosty.