NGS24.pl

Dzielnicowi świętochłowickiej komendy zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, sprawców wybicia szyby w jednym ze sklepów na ul. Katowickiej. Oprócz poniesienia konsekwencji prawnych, sprawcy będą musieli naprawić wyrządzoną szkodę. Wstępnie straty oszacowano na około 1.000 zł.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbyło się przekazanie samochodu specjalnego Tarpan Honker dla Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1.

Rada Regionalna Platformy Obywatelskiej będzie rekomendować Aleksandrę Skowronek, pełniącą obecnie funkcję wiceprezydent Świętochłowic, na stanowisko wicemarszałka województwa śląskiego. Stało się to po rezygnacji Mariusza Kleszczewskiego, który do tej pory odpowiadał za zdrowie. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sejmik województwa śląskiego.

W Świętochłowicach rusza kolejna inwestycja. Firma Inveko z Libiąża już niebawem rozpocznie prace związane z przebudową obiektów przystani kajakowej na „Skałce”.

Staż w Lipsku odbywają uczniowie świętochłowickiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Przez miesiąc młodzież ucząca się w zawodach fryzjer i elektryk, bierze udział w zajęciach praktycznych  i rozwija swoje umiejętności.