NGS24.pl

„Moje remedium czyli blank fajne dzieciństwo” jest pod każdym względem książką niezwykłą. Dla mieszkańców Lipin i całych Świętochłowic powinna to być lektura obowiązkowa. Opisuje świat, którego już nie ma, choć zasługuje na to, aby trwać przynajmniej w naszych wspomnieniach.

Jeszcze do końca czerwca można wziąć udział w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy”, realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świętochłowicach.

Trwa renowacja przyszpitalnej kaplicy w Świętochłowicach. W miejskim budżecie znalazły się środki na ten cel. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest radny Andrzej Morawiec.

Podczas grudniowego „sportowego opłatka”, zawodniczki i zawodnicy którzy uzyskali znaczące wyniki w roku 2013, otrzymali z rąk prezydenta Świętochłowic, Dawida Kostempskiego wyróżnienia i nagrody. Jednym z nich był Robert Radomski. Twardy mężczyzna trenujący mieszane sztuki walki – MMA, będący jednym z większych talentów tej dyscypliny sportu w naszym kraju. Sylwetkę tego sportowca przedstawia w rozmowie z nim Tadeusz Piątkowski.

Wypadek na bazie transportowej w Świętochłowicach. Z niewyjaśnionych przyczyn autobus stoczył się na placu parkingowo - manewrowym i przygniótł kierowcę do innego autobusu. Mężczyzna zmarł na miejscu.